pl.suomipuolatampere.com suomipuolatampere.com

Dołącz do TSPY


Zapraszamy do wspólnego działania w towarzystwie!

Prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza, następnie o dokonanie rocznej opłaty
na konto: FI09 8000 1001 1471 08.

Opłata członkowska wynosi 14 euro, dla studentów 7 euro. Pamiętaj wspomnieć imię osoby, za którą uiszczasz opłatę.

Członkostwo rozpoczyna się od chwili wpłynięcia opłaty rocznej na konto towarzystwa.


Jeśli nie otrzymasz naszego następnego biuletynu w przeciągu mięsiąca, proszę skontaktuj się z nami.

Dziękujemy!